© powered by herby 2010-2017


  Ozz ‎– 01, Would someone please

  Share

  djwesley

  Posts : 204
  Join date : 2016-07-21

  Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  djwesley on Tue Jul 25, 2017 9:24 pm

  avatar
  ADMiN
  Herby
  Herby

  Posts : 6024
  Join date : 2011-11-09
  Location : AUSTRiA / iTALiA

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  ADMiN on Wed Jul 26, 2017 2:53 am

  Ozz_-_01-CDM-2002-PLB_INT

  Code:
          ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»
          º                                          .---.                              º
          º                  _________  _...._      |  |/|                          º
          º                  \        |.'      '-.  |  |||                            º
          º                    \        .'```'.    '. |  |||                          º
          º                    \      |      \    \|  |||  __                      º
          º                    |    |        |    ||  |||/'__ '.                    º
          º                    |      \      /    . |  ||:/`  '. '                    º
          º                    |    |\`'-.-'  .'  |  |||    | |                    º
          º                    |    | '-....-'`    |  |||\    / '                    º
          º                    .'    '.            '---'|/\'..' /                    º
          º                  '-----------'                '  `'-'`              2006~  º
          ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͼ
                                _|_ PLB _|_ PLAYBOYS Crew _|_ Presents _|_
                                |      |                |            |
      ɼËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
      Èμ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Èμ
      º                                Ozz_-_01-CDM-2002-PLB_INT                          º
      º  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

                                          _|_    _|_    _|_
                                          |      |      |

      ɼËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
      Èμ РРРРРРРРРРРРРРР .  D e T a i L S .  Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
      ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»                                            ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
      ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ                                            ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
      ÈΠ                                                                                   μ
      º                                                                                    º
      º                                                                                    º
      º                    ß ARTiST...[ Ozz                                                º
      º                        ß TiTLE....[ 01                                            º
      º                            ß LABEL....[ Time Records                              º
      º                                ß CaTALoG.NuMBER...[ ---                            º
      º                                                                                    º
      º                                                                                    º
      º                                                ß GENRE....[ Dance                  º
      º                                                ß RLS.DATE.[ 21-01-2006              º
      º                                                                                    º
      º                      ß SOURCE...[ CDDA                                              º
      º                        ß ENCODER..[ LAME                                          º
      º                            ß QUALiTY..[ 192kbps 44,1Hz Stereo                      º
      º                                                                                    º
      º                                                ß SiZE.....[ 26,6 MB                º
      º                                                ß TRACKS...[ 04                      º
      º                                                             º
      º                    ß DiSCO.GS.LiNK..[ ---                                          º
      º                                                                                    º
      º                    ß RiPPER...[  Karna ]                                          º
      º                                                                                    º
      º                                                                                    º
      º                                                                                    º
      Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

                                          _|_    _|_    _|_
                                          |      |      |

      ɼËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
      ÈμРРРРРРРРРРРРРРР. . . T R a C K s . . . Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ³ Ð Ð Ð Èμ
      ³                                                                            ³        ³
      ³  01  - 01 [short Mix]                                                      ³ 04:04  ³
      ³  02  - 01 [extended Mix]                                                    ³ 05:59  ³
      ³  03  - 01 [alternative Mix]                                                ³ 05:29  ³
      ³  04  - 01 [clip Mix]                                                        ³ 03:47  ³
      ³                                                                            ³        ³
      ³                                                                            ³        ³
      ³                                                                            ³        ³
      ³                                                                            ³        ³
      ³                                                                            ³ ÄÄÄÄÄ  ³
      ³                                                                  [ TOTAL ] ³ 19:19  ³
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

                                          _|_    _|_    _|_
                                          |      |      |

      ɼËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
      ÈμРРРРРРРРРРРРР. . R L S \ A R T i S T . i N F O . . Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
      ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»                                              ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
      ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ                                              ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
      ÈΠ                                                                                     μ
      º      Country:   Italy                                                              º
      º      Released:   Feb 2002                                                            º
      º      Genre:   Electronic                                                          º
      º      Style:   Italodance                                                          º
      º                                                                                      º
      º                                                                                      º
      º      ENJOY !!! Join ...  http://ecclub.cjb.net/                                      º
      º                                                                                      º
      º                                                                                      º
      Èμ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР Èμ
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

                                          _|_    _|_    _|_
                                          |      |      |

      ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»        ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ»        ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
      ÈΠ           ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ            μ
      ²³  ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»  ³±
      ²³  º                            PLAYBOYS Group RuLe$                            º  ³±
      ²³  ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͼ  ³±
      ²³                            GreaTz 4 NFo @ DeaD*cl0cL                              ³±
      ɼËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
      Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð P L B 2 0 0 6 Èμ
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ


  HOSTER: UPL.EE  Regards HERBY

  djwesley

  Posts : 204
  Join date : 2016-07-21

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  djwesley on Wed Jul 26, 2017 12:41 pm

  Many thanks friend, one more time

  Luchino90
  Elite Member
  Elite Member

  Posts : 1391
  Join date : 2016-09-13
  Age : 27
  Location : italy

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  Luchino90 on Wed Jul 26, 2017 12:46 pm

  thanks
  avatar
  mickald
  Elite Member
  Elite Member

  Posts : 1065
  Join date : 2011-12-01

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  mickald on Fri Sep 15, 2017 11:52 pm

  obrigado man

  Seurat201

  Posts : 17
  Join date : 2015-12-02

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  Seurat201 on Sun Oct 15, 2017 6:56 pm

  rare stuff thank you Rap
  avatar
  musicstylerz
  Elite Member
  Elite Member

  Posts : 592
  Join date : 2015-12-21
  Location : Tonga

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  musicstylerz on Mon Oct 16, 2017 5:07 pm

  Thanks

  Sponsored content

  Re: Ozz ‎– 01, Would someone please

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Sun Dec 17, 2017 5:19 am